CBTE Series | Rozwalcówki stożkowe typu Colins

Nonparallel Colins Tube Expanders

Short description:

Stożkowe, samoposuwne rozwalcówki do cienkich den sitwowych. Wykonują jednocześnie rozwalcowanie stożkowe i niewielki kielich na końcu rury.

Machine movie:

Specification: