CP-1200-CC | Ściągacz do rur do kondensatorów i chłodnic

Short description:

Lekka wyciągacz przeznaczona do wyciągania rur z kondensatorów i chłodnic. Jej szczególnym przeznaczeniem są komory wodne w skraplaczach przeponowych lub głowicach kanałów chłodnic. Duża wydajność pozwala na wyciąganie do 6 rur na minutę.

Machine movie:

Specification: