CP-1200-FF | Wyciągacz do rur z chłodnic gazu

Short description:

Maszyna do wyciągania rur stalowych i nieżelaznych. Narzędzie zaprojektowane do sprawengo usuwania króćców z komory wodnej chłodnic gazu.

Machine movie:

Specification: