FlexHolder | Przegubowy dźwig z przeciwwagą

Articulated Supporting Arm

Short description:

Przegubowe ramię do utrzymywania narzędzi we właściwej pozycji roboczej oraz absorbuje moment obrotowy wytwarzany przez zamocowaną rozwalcarkę lub ukosowarkę. Dzięki użyciu pneumatycznej przeciwwagi, operator może pracować bez specjalnego wysiłku.

Machine movie:

Specification: