HPR-CP2000 | Chwytakowy wyciągacz do rur

Short description:

Ściągacz chwytakowy do szybkiego wyciągania króćców rur z arkuszy rur bez uszkadzania otworu w dnie sitowym. Oferuje siłę chwytu ciągadła z szybkością i wygodą chwytaka.

Machine movie:

Specification: