JGS | Głowica do rowkowania den sitowych

Serrating Tube Sheet Tool

Short description:

Narzędzie do rowkowania otworów, pozwala osiągnąć doskonałą powierzchnię otworu wolną od gradów i zadziorów powstających podczas nacinania kanałków. Wyeliminowanie tarcia trzpienia w rowkowanym otworze wydłużyło kilkukrotnie żywotność trzpienia.

Machine movie:

Specification: