PipeMill | Duża maszyna do obróbki końców rur

Facing, Bevelling, Weld Removal Machine

Short description:

Duża, solidna, bardzo mocna maszyna do ukosowania rur, przygotowywania ich do spawania oraz usuwania spawów. Wyposażona w sztywny system blokujący, do szerokiego zakresu rozmiarów dużych rur.

Machine movie:

Specification: