Seria 1200 | Rozwalcówki do wymienników ciepła

Condenser and Exchangers Tube Expanders

Short description:

Narzędzie do rozwalcowywania rur w kondensatorach, chłodnicach, wymiennikach ciepła, ogrzewaczach wody i kondensatorach powierzchniowych

Machine movie:

Specification: