Seria 800 Series | Rozwalcówki do wymienników ciepła

800 Series Condenser Tube Expanders

Short description:

Narzędzie do rozwalcowywania rur w kondensatorach, chłodnicach, wymiennikach ciepła, ogrzewaczach wody i kondensatorach powierzchniowych

Machine movie:

Specification: