Seria KS | Rozwalcówki kotłowe

Basic Boiler Tube Expanders

Short description:

Podstawowy model rozwalcówki kotłowej. Narzędzie z trzema rolkami walcującymi i z trzema rolkami kielichującymi. Jednocześnie rozwalcowuje i kielichuje rury podczas montażu nowych urządzeń lub remontów.

Machine movie:

Specification: