Seria TACK | Rozwalcówka do rozwalccowywania stożkowego

Short length, Conical Tube Expanders

Short description:

Rozwalcówki stożkowe do rozwalcowywania rur na krótkim odcinku. Rozwalcowywanie wykonywane jest głównie jako przygotowanie do spawania.

Machine movie:

Specification: