TD | TWybijaki do rur

Tube and Stub Drifting Tool

Short description:

Wybijaki do rur i końcówek rur z den sitowych. Napędzane motkiem pneumatycznympozwalają na szybkie usuwania króćców rur z den sitowych.

Machine movie:

Specification: