Stopień redukcji grubości ścianki rury

Kalkulator redukcji grubości ścianki rury

Uwaga! Możesz obliczyć redukcję używając tylko jednostek metrycznych LUB imperialnych. Mieszanie jednostek spowoduje błędne wyniki. Wypełnij wszystkie pola poniżej w jednym systemie jednostek: mm lub cale!

EN Wall reduction rate

Przed rozwalcowaniem rury

Po rozwalcowaniu rury