Wzrost średnicy wewnętrznej rury po rozwalcowaniu

Kalkulator przyrostu średnicy wewnętrznej rury

Uwaga! Możesz obliczyć redukcję używając tylko jednostek metrycznych LUB imperialnych. Mieszanie jednostek spowoduje błędne wyniki. Wypełnij wszystkie pola poniżej w jednym systemie jednostek: mm lub cale!

EN Inner diameter growth
%

Przed rozwalcowaniem rury

Po rozwalcowaniu rury